Různé potřeby – Differnt needs

 

Uhlí – Coal                                                     Koks – Coke

                                    

Výrobek/Product

EUR cena/price

Kč ceny/price

 

No VAT

VAT incl.

bezDPH

včetně DPH

Kov. Koks – Coke   (/kg)

0,34

0,40

8,61

10,20

Kov.uhlí -  Coal     (/kg)

0,30

0,36

7,35

8,70

 

Copyright © 2007, cermakm2