Copyright © 2007, cermakm2

Plynová kovářská výheň

VKP 2 (Podkovářská)

Vnitřní rozměry: šířka x hloubka x výška = 210x270x140mm

Počet hořáků:  1 ks  (PB - 2V)

Palivo:  Propan-Butan, Propan.  (tlak. lahev s redukčním ventilem tlaku)

              Zemní plyn (specielní hořák)

Max. teplota: 1250 ºC

Použití: Tato výheň je vhodná zejména pro podkováře při práci mimo dílnu Pro svoji nízkou váhu je vhodná pro manipulace. Je také možné dodat otočný stojen pro upevnění výhně v prostoru dodávkového auta. Samozřejmě tato výheň je vhodná také pro normální drobnější kovářské práce při kterých není potřeba ohřívat velké a dlouhé kusy. Je také velmi vhodná pro zámečnické dílny, kde je výheň používána jen občas. Tato výheň nabízí dobrý a ekonomický ohřev bez velké pořizovací investice.

Gass Forge

VKP 2 (Farrier´s)

Inside dimmensions: W x L x H =  210x270x140 mm

Number of the burners: 1 pc   (PB - 2V)

Fuel: Propane-Butane,  Propane  (gas cilinder, pressure reducer)

          Natural gas (special burner)

Max. temperature: 1250 ºC

Usage: This forge is suitable mainly for farrier´s works ouside the shop. For its low weight is suitale for the transport. It is possible to provide the customers with the rotary stand fixed in the van. Of course this forge is suitable also for  normal fine blacksmithing where you don´t need to heat large and long pieces. It is also very suitable for locksmith shops where is forge used seldom only. It offers good and economical heating without high investment.