Copyright © 2007, cermakm2

Plynová kovářská výheň

VKP 6

Vnitřní rozměry: šířka x hloubka x výška = 300x500x180mm

Počet hořáků:  4 ks  (PB - 1V)

Palivo:  Propan-Butan, Propan  (tlak. lahev s redukčním ventilem tlaku)

Max. teplota: 1250 ºC

Použití: Tato výheň je určena zejména pro profesionální kovářskou výrobu, kde je potřeba ohřívat větší  kusy materiálu ve větším množství. Výheň je opatřena stolečkem před pracovním prostorem, umožňujícím snadnější zakládání ohřívaného materiálu. Sklopná dvířka lze zajistit v určité poloze, aby je nebylo nutno otevírat při každém vyjímání a vkládání materiálu. Výheň je vybavena také dveřmi v zadní stěně. To umožňuje práci z obou stran výhně a usnadňuje ohřev dlouhých kusů. Výkon výhně je dostatečný pro práci dvou pracovníků.

Pracovní prostor výhně je možno prodloužit vložením 20 cm dlouhého mezikusu, mezi tělo výhně a rám zadních dveří. Každý mezikus je vybaven vlastním párem hořáků. Tato výheň dosahuje velmi rovnoměrné rozložení tepla v pracovním prostoru.

Gass Forge

VKP 6

Inside dimmensions: W x L x H =  300x500x180 mm

Number of the burners: 4 (small burners – PB 1V)

Fuel: Propane-Butane,  Propane  (gas cilinder, pressure reducer)

Max. temperature: 1250 ºC

Usage: This forge is intend mainly for the profesional blacksmithing where you  need to heat the large pieces in bigger quantity. The forge is equiped with the small table in front of  working space that facilitates to put in and take out the heated material. The fire door is possible to fix in the suitable position to be able to take out and put in the material without opening the door. Forge is equiped also with the back door that makes possible to work from both sides and also to heat long pieces.

The working space is possible to prolonge by the 20 cm spacers that could be put between the forge body and the back door. The spacer has its own pair of the burners. This forge reach very equable heat distribution in whole space.