Copyright © 2007, cermakm2

Plynová kovářská výheň

VKP 3

Vnitřní rozměry: šířka x hloubka x výška = 210x270x140mm

Počet hořáků:  1 ks (PB - 2V)

Palivo:  Propan-Butan, Propan.  (tlak. lahev s redukčním ventilem tlaku)

              Zemní plyn (specielní hořák)

Max. teplota: 1250 ºC

Použití: Tato výheň je vhodná zejména pro drobnější kovářskou práci, při níž není potřeba ohřívat velké kusy materiálu.  Je také velmi vhodná pro zámečnické dílny, kde je výheň používána jen občas. Výheň je před pracovním prostorem vybavena malým stolečkem, který usnadňuje zakládání ohřívaného materiálu. Sklopná dvířka lze zajistit v určité poloze, aby je nebylo nutno otevírat při každém vyjímání a vkládání materiálu  Pro ohřev delších kusů mimo jejich konce, je v zadní stěně výhně otvor, kterým je možno materiál při ohřevu prostrčit. Na otvor je možno nasadit izolovaný tunýlek, který zabrání nadbytečnému úniku tepla. Tato výheň nabízí dobrý a ekonomický ohřev bez velké pořizovací investice.

Gass Forge

VKP 3

Inside dimmensions: W x L x H =  210x270x140 mm

Number of the burners: 1  (PB - 2V)

Fuel: Propane-Butane,  Propane (gas cilinder, pressure reducer)

          Natural gas (special burner)

Max. temperature: 1250 ºC

Usage: This forge is suitable mainly for the fine blacksmithing where you don´t need to heat large and pieces. The forge is equiped with small table that facilitates to put in and také out the heated material. The fire door is possible to fix in the suitable position to be able to také out and put in the material without opening the door. In case of the heating of tle long pieces it is possible to use the little window in the back wall to put the bars throught. The hole is possible to equip with the insulated tunnel to protect the heat inside the forge.

It is also very suitable for locksmith shops where the forge is used seldom only. It offers good and economical heating without high investment.

 

 

p3160012.jpg(40 kb)

p3160013.jpg(43 kb)