Copyright © 2007, cermakm2

Výheň KONKURENT

Je dnoduchá výheň s manuálním pohonem ventilátoru. Je vhodná pro práci venku, v přírodě, kde není zdroj elektrické energie. Je nutno počítat s nižším výkonem v závislosti na intenzitě dmýchání.

Forge  KONKURENT

It is simple forge with the manually operated fan. It is suitable for work outside in the country where is not possible to use electric conection. It is necessary to také account of the lower forge output depending on the intensity of the air blowing.