Textové pole: Formovací písky / Moduling sands
Textové pole: Slévárenské nátěry / Ceramic coatings
Textové pole: Žáruvzdorné materiály / Refractories

Spolupráce se slévárnami je pro činnost naší firmy nezastupitelná. Dodávky obalovaných písků, nátěrů, abraziv, odvzdušňovacích sítek a dalších pomocných materiálů  jsou podstatnou součástí naší práce.

Důležitou aktivitou naší firmy je spolupráce s dánskou firmou  "Pv-sand A/S" - která je významným výrobcem a dodavatelem formovacích písků a slévárenských nátěrů. Se svými výrobky se uplatňuje především na skandinávských trzích, ale také v Německu, Polsku, v České republice, na Ukrajině atd. Prumyslový servis zastupuje firmu Pv-sand v České republice a na Slovensku.

Pro slévárny

Dále pokračujte vybráním podkategorie

Textové pole: Odvzdušňovací sítka / Foundry vents

Copyright © 2007, cermakm2